وبلاگ شخصی پژمان اکبرزاده
Pejman Akbarzadeh Personal blog in Persian
فیس‌بوک / Facebook - تویتر / Twitter - تارنما / Website


۱۳۹۱ آبان ۲۰, شنبه

محله یکی از دوستان در نیویورک پس از طوفان سندی

با ایمیل تلاش کردم از حال یکی از دوستان مقیم نیویورک با خبر بشم. تا چند روز خبری نشد که نگرانی ام را بیشتر کرد. 
امروز پاسخ آمد که پس از یازده روز برق و تلفن‌شان وصل شده. عکسی هم برایم فرستاده بود که نگاه به آن به تنهایی وحشتنناک است !
در یکی از کتابهای ویلیام شوکراس خوانده بودم که "ایرانیان هیچگاه شوخ طبعی‌شان را فراموش نمی‌کنند". سر این طوفان هم باز این واقعیت ثابت شد! اشاره‌ام به آن جوک اینترنتی بود که چند روزی همه جا می‌دیدید اگر اینترنت‌باز بودید: 

«آمریکا! این طوفان سندی بود که اینگونه نابودت کرد بترسید از روزی که توفان اندی را برایت نازل کنیم» !! :)هیچ نظری موجود نیست: